Àrees de Negocis

Electrònica professional
(Components & productes acabats)
Electrònica de consum.
Electricitat
(Cables especials, protectors de sobretensió, polsadors)
Tecnologies de la informació i de la Comunicació (TIC)
Fluits
(Pressió, Temperatura, Valvuleria)
Química
(Components & productes acabats)
Metal·lurgia
(Accessoris)
Tancaments
(Industrial & Particular)
Embalaje
(Paper, Metàl·lic, Plástico)